quinta-feira, novembro 26, 2015

Det Måste Ha Varit Kärlek / It Must've Been Love

Det kanske var Roxette
‘It mustve been love’
Det kan ha varit en annan låt
men jag är gammal nog att förstå
att jag måste stänga av så fort det går
för annars kan pappa bli ledsen och så
Om jag anstränger mig så mycket jag kan
kan jag kanske förhindra
den här skilsmässan

Det måste vart kärlek
men det är över nu

Men vems föräldrar är inte skilda,
vem har inte gått igenom den där skiten?
Vem har inte gått till skolan med niohundra kilo
betong i ryggsäcken?
Man vill ju inte va den som står där och envist
propagerar för kärnfamiljen
Tänker jag och citerar lite valda fraser ur
Khalil Gibrans “Profeten”

Det kanske va kärlek
men det är över nu

Men det tog mig ändå hårt just då när pappa stod där vid altaret med nån som inte var mamma
När prästen sa ”allt ni gjort i livet har bara varit en väg fram till varandra”
Idiot. så vi och mamma var bara en väg och den här nya kärleken var målet?
Drack en flaska champagne och blev stenpackad innan jag höll det där spontantalet. 
Sa hoppas du inte skiljer dig som sist
För det vore ju ändå bara för trist

Det måste vart kärlek
men det är över nu


It might’ve been Roxette’s ‘It Must’ve Been Love’
It might’ve been a different song
but I’m old enough to understand
that I have to turn it off as fast as I can
Cause otherwise my dad might get sad
If I try as hard as I can
I might be able to prevent this divorce

It must’ve been love
but it’s over now

But whose parents are not divorced?
Who hasn’t gone through that shit?
Who hasn’t gone to school with
900 kg of concrete in their backback?
You don’t want to be the one who stands there
propagating for the nuclear family
I think to myself while quoting selected phrases
from Khalil Gibran’s ‘The Prophet’.

It might’ve been love
but it’s over now

But it did hit me hard when dad stood there
at the altar with somebody who wasn’t mom
When the priest said “everything you’ve done in life
has just been a path leading up to each other”
Idiot!
So we and mom were just a path and this new love
was the goal?
Drank a bottle champagne and got superdrunk
before I held that spontaneous speech
I said “I hope you don’t get divorced like last time
because that would just be too sad”

It must’ve been love
but it’s over now

(Jens Lekman)
Etiquetas: